Reflexväst obligatoriskt i Norge

Den första mars i år blir det obligatoriskt att det ska finnas minst en reflexväst i varje bil i Norge.

Regeln gäller enbart norskregistrerade bilar, alltså inte bilar registrerade i Sverige, men Finn Harald Amundsen sektionschef på det Norska vägverket säger till SR Värmland att även svenskregistrerade bilar bör ha en reflexväst tillhands. Orsaken till den nya regeln om reflexväst är att det skett några allvarliga olyckstillbud i Norge, där bilister blivit påkörda i mörkret när de stannat och skiftat däck vid punktering. Reflexväxt är obligatoriskt även i andra länder i Europa, bland annat i Spanien, Portugal och Österrike.