Klimathotet skapar nya dyra problem för Arvika

På torsdag ska Arvikas kommunledning träffa Sjöfartsverket för att diskutera hur framtida översvämningar i Arvika ska kunna undvikas. Men klimatförändringrarna skapar även andra problem för kommunerna.

De senaste åren har ett antal skyfall över Värmland lett till översvämmade källare och bortspolade vägar. Nu behöver dagvatten och avloppssystemen ses över och kanske byggas om vilket kommer att leda till stora kostnader för kommunerna. Claes Pettersson, socialdemokratiskt kommunalråd i Arvika, säger att kommunerna i sin framtida planering måste ta mycket större hänsyn till hur ett förändrat klimat kommer att påverka samhällen. Han anser också att staten måste ta ett mycket stort ekonomiskt ansvar.