Färre sjukskrivningar i Värmland

Förra året minskade antalet sjukpenningdagar i Värmland med 7,3 procent jämfört med 2005.

Minskningen är till stor del en effekt av ett bra samarbete mellan landstinget och försäkringskassan, säger läkaren Per-Åke Andersson, projektledare för en effektivare sjukskrivningsprocess i Värmland. Ett av de landsting som lyckats sänka antalet sjukpenningdagar mest är Gävleborg där en handläggare från Försäkringskassan finns på varje vårdcentral som ett stöd i sjukskrivningsprocessen. Den metoden används delvis i Värmland, men kan komma att utvecklas, säger Per-Åke Andersson.