Brist på kontaktpersoner för socialen

Brist på kontaktpersoner är den vanligaste orsaken till att Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen i Karlstad inte klarar gränsen på tre månader för att ge önskad insats.

Till och med september 2006 har tio beslut om tillsättande av kontaktperson inom tre månader därför inte kunnat verkställas. I ett fall har ett familjehemsbeslut väntat mer än tre månader på placering på grund av brist på uppdragstagare.