Ny försvarsorder till BAE Systems

Det svenska försvaret har gett BAE Systems Bofors i Karlskoga en order på 100 miljoner kronor för att fortsätta utveckla vapensystemet Archer.

Företaget ser det som en fingervisning om att den nya regeringen vill fullfölja den beställning på 24 kanoner som den gamla regeringen började planera för. Först nästa år kommer definitivt besked om den stora ordern men den som nu är klar tryggar jobben för flera tiotals utvecklingsingenjörer, enligt informationschefen Christer Henebäck.