Politisk oenighet om storregioner

Om en månad presenterar Ansvarsutredningen sina slutsatser när det gäller storregioner. Redan nu är länets politiker oeniga.

Förslaget väntas bli att dagens 21 län slås ihop till mellan sex och nio storregioner och dagens landsting ersätts av lika många regionparlament. Förslaget väntas väcka en het debatt i Värmland och redan idag är politikerna oeniga om vilken region Värmland bör tillhöra. Lena Karlsson, ordförande för Vänsterpartiet i Värmland, förespråkar ett samarbete med Örebro och Mälardalen. Daniel Bäckström, centerns kommunalråd i Säffle, vill hellre att Värmland samarbetar med Västra Götaland.