Straffavgift för 18 bolag som är sena med bokslutet

Arton värmländska bolag påförs i dagarna för tredje gången en straffavgift för att de ännu inte lämnat in årsbokslutet för räkenskapsåret 2005 till Bolagsverket.

Den första straffavgiften om 5 000 kronor för privata bolag respektive 10 000 kronor för publika bolag påfördes efter sju månader.

De bolag som trots dessa två straffavgifter fortfarande vägrade att lämna in årsredovisningen påfördes nyligen ytterligare en straffavgift.

Totalt har 1.300 bolag i Sverige påförts alla tre straffavgifterna. Sammanlagt handlar den om 13 miljoner kronor.