Satsning på Västanå teater

För att utveckla Västanå teater i Sunne söker nu Region Värmland bidrag från Statens kulturråd med en miljon kronor per år under tre år.

Meningen är att teatern ska vidareutveckla sin speciella profil inom dans, musik och nyskapande teater, där fokus kommer att ligga på kontakter med Norge. Även andra internationella kontakter ska tas tillvara för att utveckla berättarkonsten och detta ska återspeglas genom teaterns uppsättningar. Förutom Statens kulturråd kommer Region Värmland att bidra med 200.000 kronor och Sunne Kommun med 100.000 kronor till det tre-åriga projektet.