Scana förlorade i HD

Företaget Scana Steel i Björneborg får ingen ersättning från If Skadeförsäkring. Det står klart efter en dom i Högsta domstolen.

Scana Steel hade yrkat ersättning för en maskin som skadades av en motvikt som föll ned efter att linorna som höll vikten brustit. Tvistefrågan har varit om skadan var oförutsedd. Enligt Högsta domstolen har utredningen visat att linorna var utslitna och det borde därför ha varit möjligt att upptäcka skadorna innan olyckan inträffade.