Samarbete mellan gymnasieprogram

Nu har ett samarbetsprojekt invigts där särskoleelever och skoltrötta elever på Stjerneskolans gymnasium i Torsby får dela på lärararresurser och lokaler.

Det är första gången samarbetsmodellen mellan två gymnasieprogram prövas i Värmland. Jörgen Isaksson är programansvarig och ungdomskonsulent på Stjerneskolans gymnasium