Åmotforsbor överklagar till regeringen

Flera personer i Åmotfors, i Eda kommun överklagar till regeringen för att försöka ändra en detaljplan som möjliggör uppförandet av en avfallsanläggning vid pappersbruket i Åmotfors.

De klagande anser bland annat att beslutet strider mot det ansvar en kommun har för sina medborgares rätt till trygghet och harmoni i sitt boende och föreslår att anläggningen ska ha ett säkerhetsavstånd på 500 meter till närmaste boende.