Landstinget redovisar överskott

Landstinget i Värmland redovisar ett överskott på 64 miljoner kronor för 2006.

Det framgår av det preliminära resultat som idag presenteras av landstingsdirektör Tore Olsson. Landstingets resultat är 35 miljoner kronor bättre än budgeterat.