Brister i tillsyn över vattenverken

Det brister i kommunernas tillsyn över vattenverken. Många av dem saknar fullständiga instruktioner för hur driften ska ske och rutinerna för rengöring och underhåll fungerar inte som de ska.

Det konstaterar Livsmedelsverket, som har inspekterat vattenverk i 74 kommuner. Verket konstaterar också att kommunerna inte har tillräcklig kontroll över verksamheten, att många vattenverk inte är godkända eller registrerade och att flera saknar fastställda provtagningsprogram.