Risk att rättigheter kränks

Det finns en risk att funktionshindrades rättigheter kränks av landets kommuner. Det visar en undersökning som länsstyrelserna gemensamt har genomfört.

Nio av tio kommuners riktlinjer innehåller begränsningar som inskränker de rättigheter som personer med funktionshinder har. 128 av landets 290 kommuner har politiska riktlinjer för bedömning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service. Ytterligare ett 60-tal kommuner planerar att införa riktlinjer, och länsstyrelsens granskning visar att endast 13 av 128 kommuners riktlinjer är helt fria från begränsningar.