Skärpta regler för busskort upprör

Numer får bara gymnasiebusskorten användas av eleverna på enskilda resor mellan bostaden och skolan. Busskortet får inte längre användas till skolornas gruppresor. Det här har gjort personal på skolor runt om i länet upprörda.

Enligt den nya regeln ska skolorna köpa en gruppresa av Värmlandstrafik om de ska ut och resa. Informationen om denna nya regel, som infördes för något år sedan har varit knapphändig och därför skickade Värmlandstrafik den här veckan ut ett brev till gymnasieskolorna. Britt-Marie Röhr Pettersson, skolassistent på Brobyskolan i Sunne blev förvånad över brevet. Hon tycker att gymnasiebusskortet ska gälla även gruppresorna.