Pappersprovinsen satsar mer på medlemsföretagen

Utbildningsverksamheten inom The Paper Province har fått 1,5 miljoner kronor av Alfa Stiftelsen - Swedbank för en period på två år. Pengarna ska gå till de mindre medlemsföretagen.

Det är Kompetenscentrum inom föreningen för företag inom pappers- och massaindustri som nu ska satsa mer på de mindre företagen. Tanken är att företagen ska få ta del av de utbildningar som de större företagen varit med om att utveckla. Det kan handla om ledarskap, språk eller en introduktion till branschen för nytillkomna konsulter. Tanken är att verksamheten efter de två åren ska bära sig självt.