Kjell Edvinsson död

Kjell Edvinsson avled idag efter en sjukdom i sitt hem i Karlstad

Kjell Edvinsson var sedan många år aktiv inom arbetet mot missbruk i Värmland. Han var verksam inom IOGT-NTO och startade vårdkedjan, som bland annat arbetar med uppsökande verksamhet bland missbrukare. Kjell Edvinsson blev 69 år.