Stor brandrisk redan

Värmen är här och med det även risken för gräs- och skogsbränder. Räddningstjänsten i Karlstad har redan släckt ett antal gräs- och skogsbränder trots att säsongen precis har börjat.