Region Värmland kritisk mot statsmakterna

Region Värmland kräver att den nya krisberedskapsmyndigheten som nu ska skapas ska ha sitt huvudkontor i Karlstad.

Företrädarna för Region Värmland ser med mycket stor oro på att statsmakterna fortsätter att dra ner på den statliga myndighetsverksamheten i Värmland och koncentrerar allt mer verksamhet till Stockholm. De neddragningar och omlokaliseringar från Värmland till Stockholm som nu föreslås, går dessutom stick i stäv mot det riksdagsbeslut som fattades för mindre än två år sedan, skriver Region Värmland i ett pressmeddelande.