Karlstadsturismen ökar stort

Turismen fortsätter att öka i Karlstad och den ökar betydligt mer än riksgenomsnittet. Under 2006 omsatte rese- och turistindustrin i Karlstads kommun 881 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 100 miljoner eller 13 procent från år 2005.

I hela landet ökade omsättningen med en procent. Turismnäringen i Karlstad sysselsätter idag 800 personer, en ökning med 11 procent på ett år - och turismen gav kommunen och landstinget skatteintäkter på 108 miljoner kronor.