Satsning på naturguidningar

Värmland är en av sex regioner i Sverige som valts ut för en ny satsning på naturguidning för allmänheten. Syftet är att underlätta för människor att komma ut i naturen nära där de bor.

Närnaturguidningarna genomförs i ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Organisationerna räknar med att åtskilliga guidningar per år ska genomföras i regionerna Värmland, Uppland, Östergötland, Dalarna, Örebro och Skåne - i Värmland minst ett 20-tal.