Krisberedskapsutredningen kommer idag

Senare idag kommer regeringens utredning om framtidens krisberedskap och det har läckt ut att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar föreslås gå samman i en enda myndighet med säte i Stockholm.