Länsrätten stoppar upphandling

Länsrätten stoppar tillsvidare landstingets upphandling av diabeteshjälpmedel.

Detta på begäran från två företag, som anser att upphandlingen inte gått rätt till. Företagen hävdar att leverantörer landstinget valt inte har produkter som uppfyller nödvändiga krav. Länsrätten har nu beslutat att landstinget inte får avsluta upphandlingen innan domstolen kommit med en slutlig dom.