Turbulens i Note

Elektronikföretaget Notes grundare Sten Dybeck har sålt i stort sett samtliga aktier i bolaget, enligt ett s k flaggningsmeddelande.

Tidigare kontrollerade ”Dybecksgruppen” över 20 procent av aktierna i Note med verksamhet i bl a Torsby. Vid Notes årsstämma nyligen byttes Dybeck, som var styrelseordförande, och övriga styrelsen ut på initiativ av en grupp missnöjda aktieägare.