160 Karlstadsjobb hotas genom ny myndighet

Administrativ personal vid Räddningsverket i Karlstad kan tvingas flytta till Sollefteå - och huvudkontoret för den nya krismyndigheten ska placeras i Stockholm. Det sa utredaren Mats Sjöstrand när han idag lämnade över sitt förslag till regeringen. Utredningsförslaget innebär att Karlstad förlorar cirka 160 arbetstillfällen.

Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar avvecklas och personalen vid de tre myndigheterna minskas från dagens 950 till cirka 600. Den nya myndigheten föreslås börja sin verksamhet 1 juli 2008 och ha verksamhet i Stockholm, Karlstad, Kristinehamn, Sollefteå, Revinge och Sandö. Utredaren vill att Räddningsverkets enhet i Karlskoga med drygt 25 anställda läggs ner. Försvarsminister Mikael Odenberg kommer nu att skicka ut betänkandet på remiss. Därefter kommer regeringen i höst att ta ställning till utredarens förslag.