Flygtrafiken ökade i april

Ökande och stabil flygverksamhet på Köpenhamn och satsning på Öresundsregionen är en av orsakerna till att antalet passagerare på Karlstads flygplats ökade med 16 procent jämfört med april förra året.

-Många har lärt sig hitta till Malmö och Helsingborg genom att flyga från Karlstad, säger flygplatschefen Peter Landmark.