Konkurserna ökar i Värmland

Antalet företagskonkurser i Värmland ökade med 12 procent under årets fyra första månader.

För landet som helhet minskade konkurserna med 5 procent.

Bäst utveckling i år har Gävleborgs län haft med en 45-procentig minskning av företagskonkurserna.