Ny satsning för långtidssjukskrivna

Landstinget och Karlstads kommun samarbetar i en ny satsning för att få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet.

Det går ut på arbetsträning på en annan arbetsplats än den ordinarie, något som många gånger kan ge bättre rehabilitering. På aktuella arbetsplatser finns särskilda handledare för de som ska arbetsträna. För kommunens del, vård- och omsorgsförvaltningen, är målet att minst 10 långtidssjukskriva ska delta i rehabiliteringsprojektet.