Just nu

Systembolaget ökar markant i Värmland

Systembolagets försäljning har hittills i år ökat mer i Värmland än på de allra flesta håll i landet.

Uppgången i Värmland under årets fyra första månader ligger på 7,5 procent - riksnittet är 6,1 procent. I Värmland har starköl ökat med 10,5 procent och vin med 9,8 procent - samtidigt är det minskning med 1 procent för sprit. De enda län som ökat mer än Värmland är Skåne, Kalmar och Hallands län.