Dystert på Räddningsverket

Stämningen på Räddningsverket är dämpad idag efter beskedet att verket kan komma att förlora 160 arbetstillfällen i Karlstad om den nya krismyndigheten blir verklighet.

Enligt det förslag som lämnades till regeringen i går ska stora delar av administrationen flyttas från Karlstad till Sollefteå. I fikarummet sas det inte mycket idag. Vi pratade mycket efter informationen igår men idag tänker vi mest, säger Benny Ljus som arbetar som IT-strateg på Räddningsverket. Förslaget om den nya krismyndigheten som innebär att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar slås samman är nu ute på remiss. Huvudort för den nya myndigheten ska enligt förslaget vara Stockholm. Till hösten ska regeringen ta ställning till utredaren Mats Sjöstrands förslag.