Läkare prickas

En läkare vid Centralsjukhuset i Karlstad har fått en erinran av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Orsaken är bristfällig behandling av en fyra månaders pojke som kom in till sjukhuset med hög feber. Trots att det fanns orsak att tro att pojken hade hjärnhinneinflammation gjordes ingen ordentlig undersökning.

När pojkens tillstånd försämrades fördes han till Astrid Lindgrens barnsjukhus, där konstaterades att pojken hade hjärnhinneinflammation. Pojken har efter händelsen fått en hörselskada. Ytterligare en läkare vid sjukhuset kritiseras för att han inte undersökt pojken.