Samhall nyanställer

Statliga Samhall planerar att nyanställa cirka 50 personer i den region Värmland tillhör tillsammans med Dalarna och Västmanland. Detta efter regeringens löfte om nya pengar till bolaget.

Regionchef Rolf Åström säger till SR Värmland att merparten av de 50 jobben går till Värmland, och de flesta till Karlstadsområdet. Till övervägande delen skapas de nya jobben - totalt 450 över hela landet - inom tjänstesektorn eller i form av bemanningsuppdrag. Samhall sysselsätter funktionshindrade och personer med nedsatt arbetsförmåga.