Utpressning mot Filipstadsfamilj

En familj i Filipstad har under dygnet mellan måndag till tisdag eftermiddag fått två brev med hot om utpressning.

De båda breven har lika ordalydelse. Av utredningstekniska skäl vill polisen inte säga så mycket, men medger att det handlar om att familjen hotas till livet om de inte betalar 30.000 kronor.