Ny miljöchef i Skoghall

Stora Enso har utsett Ingrid Engström till ny miljöchef för Skoghalls Bruk.

Ingrid Engström är ingenjör som arbetat inom Stora Enso sedan 1994. De senaste fem åren har hon ansvarat för vattenrening samt el- och ångförsörjningen vid Skoghalls Bruk.