Vårdprotest i Sunne

Kommunala handikapprådet i Sunne protesterar mot de besparingar inom ambulans- och jourverksamheten som landstinget planerar i kommunen.

Indragningarna är katastrofala för Sunnes funktionshindrade, skriver handikapprådet, som kräver att landstingsledningen tänker om. Det som förts på tal är stängning av jourverksamheten på den lokala vårdcentralen samt att dagambulansen i kommunen dras in sommartid.