Minskade utsläpp med nya bilar

De bensin- och dieselbilar som registrerades i Värmland under 2006 minskade koldioxidutsläppen med 2,3 procent jämfört med föregående år.

Bilarna i Munkfors hade lägst utsläpp, medan Årjäng låg högst. Det framgår av det index över nya bilars klimatpåverkan, som idag presenterats av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Värmland är bland de tre län med lägst utsläpp. De nya bilarna i Stockholms län släpper genomsnittligt ut allra mest koldioxid.