Läkemedelskostnaderna billigare, men inte totalt sett

Ett trendbrott har skett när det gäller Landstingets läkemedelskostnader, och Värmland är nu bland de län i landet som har den lägsta kostnadsutvecklingen.

Detta gäller då läkemedel som patienter får utskrivna på recept och där apoteket har möjlighet att byta ut dyr medicin mot jämförbar till lägre pris.
Den totala läkemedelskostnaden för landstinget är dock fortfarande för hög eftersom där ingår även de läkemedel som ges på sjukhus, exempelvis cancerpatienter som på onkologen får mycket dyra mediciner.