Kvinnor får skadestånd efter att ha nekats plats på universitetet

Tre kvinnor som nekades plats vid Karlstads universitets sjuksköterskeutbildning får skadestånd av universitetet. Det var hösten 2005 som Karlstads universitet kvoterade in 11 män med sämre meriter än de tre kvinnorna. Kvinnorna stämde universitetet för olaglig könsdiskriminering och begärde skadestånd för kränkningen. Nu har Karlstads universitet gått med på kvinnornas krav utan rättegång och kommer att betala skadestånd på 75 000 kr till var och en av kvinnorna.