Tonårsaborterna ökar

Tonårsaborterna ökar efter ett par års nedgång. Förra året gjorde 25 tonårsflickor av 1.000 abort. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2005, visar ny statistik från Socialstyrelsen. I Värmland är antalet tonårsaborter något högre än riksgenomsnittet, närmare 29 tonårsflickor av 1.000 gjorde abort.

Lägst är antalet tonårsaborter i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län medan Västernorrland, Gävleborg och Gotland har det högsta antalet tonårsaborter per 1.000 kvinnor. Fler och fler aborter sker på medicinsk väg. Nästan 61 procent av alla aborter som utförs före utgången av tolfte graviditetsveckan är medicinska. Minst vanligt med medicinska aborter är det i Värmland. Här är 43 procent av aborterna medicinska.