Landstinget överklagar böter för verksamhet i mögliga lokaler

Landstinget i Värmland överklagar Länsrätten i Stockholms dom om att de ska betala 500.000 kronor i böter för att de bedrivit verksamhet i lokaler på Central sjukhuset i Karlstad som var mögelskadade.

Det var Arbetsmiljöverket som förbjöd verksamhet i vissa lokaler på sjukhuset på grund av mögleskador. Landstinget skriver i sin överklagan till kammarrätten i Stockholm landstinget att de inte avsiktligt brutit mot Arbetsmiljöverkets beslut och att beslutet var otydligt. Landstinget tycker att det var ologiskt att 32 rum stod oanvända i väntan på att 8 rum skulle åtgärdas.