Företag överklagar vindkraftsbeslut

Företaget Prevind som begärt förhandsbesked om att få bygga 13 vindkraftverk utanför Kristinehamn överklagar kommunens beslut, som säger att markens lämplighet för etablering skall ske genom detaljplan

Prevind vill att beslutet ändras så att byggnation tillåts på de aktuella platserna, och menar att kommunens beslut inte är något beslut i sak utan allmänt hållen information. Företaget anser att några skäl inte framförts om varför företagets ansökan inte beviljats.
Även en markägare har överklagat kommunens beslut till länsstyrelsen