Fler mammografiundersökningar i Värmland

Antalet mammografiundersökingar kommer nästan att dubbleras när landstinget nu erbjuder fler kvinnor en undersökning.

För att klara av detta ska fler sköterskor anställas, nya digitala labb ska köpas. Det behövs också fler läkare som granskar bilderna. Där blir ett spanskt företag med verksamhet i Halland lösningen. Samarbetet innebär att en av granskningarna görs av en läkare inom Landstinget i Värmland och den andra granskningen görs av en läkare i Halland som är knuten till det spanska företaget. Om pilotprojektet under året faller väl ut så inleds upphandling efter årsskiftet 2007/2008.