Många oklarheter kring stängda hotellet i Karlstad

Det är i nuläget oklart vad som händer med Hotell Gustaf Fröding i Karlstad som stängdes i fredags kväll med omedelbar verkan efter ett beslut från Räddningstjänsten. En brandsyn visade att brandlarmet är felkonstruerat och felmonterat.

Hotellets VD Lennart Mörkfors, har tidigare sagt att han kommer att överklaga räddningstjänstens beslut till länsrätten men ännu har ingen överklagan gjorts. Vad som händer på hotellet i nuläget är oklart eftersom VD:n inte gått att nå för en kommentar idag. Men klart är att man måste åtgärda åtta av punkterna på den 93 punkter långa listan för att få öppna hotelldelen igen, säger brandingenjör Patrik Håkansson. Enligt räddningstjänsten är brandskyddet eftersatt sedan flera år tillbaka på Hotell Gustaf Fröding. Enligt lag ska hotellet besiktigas av en utomstående besiktningsman med högst 15 månaders mellanrum men det har inte skett. Bara en person i personalen har brandskyddsutbildning och någon brandövning har inte gjorts de senaste tre åren. Larmet ska ses över varje månad men det har inte skett på tre år. Enligt räddningstjänsten är det flera år sedan sist som larmet fungerade som det ska. Hotellets restaurang och konferensdel är fortfarande öppna.