Landstinget förlänger arbetet med budgeten

Arbetet med landstingets verksamhetsplan och budget för perioden 2008-2011 förlängs ytterligare några månader. Syftet är att ge ytterligare tid för dialog om huvudfrågorna i verksamhetsplaneringen.