Elektrikerstrejken avblåst

Det blir ingen elektrikerstrejk, som bland annat hotat IKEA bygget i Karlstad.
I går kväll enades parterna om ett nytt treårigt avtal som ger 10,2 procent, samma nivå som industriavtalet.

Svenska Elektrikerförbundet avdelning 16 i Karlstad är nöjd med avtalet, som man anser det var värt att ta strid för. Bland annat för att frågan om reglerad boendestandard vid traktamentsarbete nu finns avtalat liksom arbetstidsförkortning om ytterligare åtta timmar och höjda lägstalöner med 2.400 kronor under avtalsperioden.