Hot om vite för Sunne kommun

Arbetsmiljöverket har funnit brister vid Gräsmarks skola i Sunne kommun och riktar därför ett förbud enligt arbetsmiljölagen mot kommunen.
Arbetsmiljöverket förbjuder elever att använda en borrmaskin i träslöjdsalen om den inte blir försedd med minst tresidigt skydd.
Om inte skolan följer regeln får kommunen böta 10.000 kronor.