De flesta får träffa läkare inom en vecka

85 procent av alla som kontaktar sin vårdcentral i Värmland får träffa en läkare inom sju dagar. Bäst tillgänglighet har vårdcentralerna i Forshaga, Skåre och Deje.

Det visar den senaste mätning av tillgänglighet inom primärvården som gjorts av Sveriges kommuner och landsting.

Värmland ligger något under riksgenomsnittet men landstinget ska under 2008 införa ett nytt telefonisystem och utöka webbtjänsterna som man hoppas ska förbättra tillgängligheten.

Vårdgarantin innebär bland annat att primärvården ska erbjuda hjälp per telefon eller genom besök samma dag som patienten tar kontakt. Om ett läkarbesök bedöms nödvändigt ska ett sådant erbjudas inom högst sju dagar.