Fortum överklagar beslut om saltade räkningar

Fortum Distribution i Karlstad vänder sig nu till länsrätten och överklagar Energimyndighetens beslut om att bolaget har saltat kunders räkningar.

Fortum distribution misstänks ha saltat räkningar för drygt 500.000 nätkunder i Stockholm och på Västkusten med drygt 250 miljoner kronor under 2003.

Överklagan innebär att Energimyndighetens beslut inte vinner laga kraft och att kunderna får vänta på återbetalningen.