Anmälan enligt Lex Maria

Landstinget i Värmland har gjort en Lex Maria-anmälan till socialstyrelsen. Ärendet handlar om en man i 30-årsåldern som fått vård inom psykiatrin i Värmland sedan 2001 och som förra året gjorde ett självmordsförsök.

Mannen lades in på akutpsykiatrisk avdelning under 2006 eftersom hans tillstånd försämrades. Under permissionen gjorde mannen ett allvarligt självmordsförsök och han vårdas nu inom den psykiatriska slutenvården.