Prövningstillstånd för hiss

Kammarrätten har beslutat att ge prövningstillstånd när det gäller installation av en stolshiss i en handikappad mans lägenhet.

Det är Karlstads Kommun som överklagat länsrättens dom där mannen får rätt till hissen, som kommunen anser för dyr eftersom mannen själv valt att flytta in i ett hus utan hiss. Till saken hör att mannen som flyttade in i sin lägenhet för nästan tre år sedan nu har flyttat, och frågan är om Kammarrätten kommer att driva ärendet vidare för att få ett principbeslut fastslaget.